Home Contact Us About Us

Vestel Dijital Üretim San. A.Ş.

We have completed the Access system to control the entry into an authorized area. The system is programmable an can restrict the entrance of unauthoried staff. The needed training has been given to the authorized personnel - Manisa

Kartlı geçiş sistemi başarıyla uygulandı. Sistem yetkisiz personelin girişine izin vermeyecek şekilde programlanabilir durumda. Gerekli eğitimler de yetkili personele verilmiştir. - Manisa

General View - Genel Görünüm