Home Contact Us About Us

CER Çelik Endüstri A.Ş.

We have completed the ventilation Project in order to create dustless environment in Electric Arc Furnace Control Rooms, Hydraulic Rooms, Transformer Room, Ladle Furnace Control Rooms, Transfromer Room and Hydraulic Rooms, Continuous Casting Machine Control Rooms and Crane Control Room.

Vinç Kumanda Kabini, Ark ve Pota Ocakları kumanda odaları, Sürekli Döküm Kumanda odaları, Hidrolik odaları, Trafo odaları'nın Tozsuz ortam oluşturma projesi ve uygulaması. - İzmir

General View - Genel Görünüm

Crane Control Cabin - Vinç Kumanda Odası

Continuous Casting Machine Control and Power Room - Sürekli Döküm Kumanda ve Güç Odaları

Electric Arc Furnace Transformer, Control and Hydraulic Rooms

Ark Ocağı Trafo, Control ve Hidrolik Odaları